Menu

  1. 0
A+ A A-

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ

27-09-2562 Hits:243 กิจกรรมและผลงาน ณรงค์  โทนทรัพย์ - avatar ณรงค์ โทนทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดย ท่านนายกมยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  ได้จัดกิจกรรมโครงการ ผู้สูงอายุสุขใจ  สูงวัยอย่างมีคุณค่า 

Read more

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา…

30-07-2562 Hits:242 กิจกรรมและผลงาน ณรงค์  โทนทรัพย์ - avatar ณรงค์ โทนทรัพย์

วันที่  28  กรกฏาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  โดยท่านมยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (ภาคเช้า) ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 

Read more

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

30-07-2562 Hits:219 กิจกรรมและผลงาน ณรงค์  โทนทรัพย์ - avatar ณรงค์ โทนทรัพย์

วันที่ 26 กรกฏาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี   อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  บูรณาการร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาตำบลหนองหัววัว และโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก  ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ  พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3  ตำบลหนองหัววัว  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

22-07-2562 Hits:248 กิจกรรมและผลงาน ณรงค์  โทนทรัพย์ - avatar ณรงค์ โทนทรัพย์

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา  ประจำปี 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 

Read more

กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ

11-07-2562 Hits:186 กิจกรรมและผลงาน ณรงค์  โทนทรัพย์ - avatar ณรงค์ โทนทรัพย์

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราช…

21-06-2562 Hits:241 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหัววัว  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

13-08-2559 Hits:237 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองหัววัว ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

Read more

อบต.หนองหัววัว ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

15-07-2559 Hits:196 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของพนักงาน

Read more

โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

13-06-2559 Hits:252 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

Read more

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

09-06-2559 Hits:176 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายกมยุรี  อินทพงษ์ นายก อบต.หนองหัววัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84...

Read more

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?