Menu
A+ A A-

อบต.หนองหัววัว ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของพนักงาน

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?