Main menu

   วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหัววัว  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

 • rvs62-01.png
 • rvs62-02.png
 • rvs62-03.png
 • rvs62-04.png
 • rvs62-05.png
 • rvs62-06.png
 • rvs62-07.png
 • rvs62-08.png
 • rvs62-09.png
 • rvs62-10.png
 • จิตอาสา_190708_0010.jpg