Main menu

วันที่  28  กรกฏาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  โดยท่านมยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (ภาคเช้า) ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ภาคค่ำ) ณ บริเวณถนนประเวสไพรวัน  อำเภอพรานกระต่าย  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562  

  • 0002.jpg
  • 0009.jpg
  • 0010.jpg
  • 0012.jpg
  • 0030.jpg
  • 0033.jpg
  • 0051.jpg