Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
A+ A A-
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 18 มกราคม 2564 168
กำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2564 290
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 27 มกราคม 2563 571
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 17 ตุลาคม 2562 846
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 17 ตุลาคม 2562 790
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 25662 10 เมษายน 2562 435
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 07 มกราคม 2562 436
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 17 กรกฎาคม 2561 696
ประกาศ เรื่อง ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 28 พฤษภาคม 2561 830
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 03 พฤศจิกายน 2559 799
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 03 พฤศจิกายน 2559 603
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 ตุลาคม 2559 673
ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 11 ตุลาคม 2559 760
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 10 ตุลาคม 2559 1073

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?