Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
A+ A A-

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว หมู่ที่ 2 09 มิถุนายน 2563 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว หมู่ที่ 1 09 มิถุนายน 2563 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนุสรณ์ 10 เมษายน 2563 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายร่อน ชูแผ้ว 11 มีนาคม 2563 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลอ ศิริพล 10 มีนาคม 2563 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน ผิวจราจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านน้ำโก้ เชื่อมบ้านทุ่งน้ำตก 25 กุมภาพันธ์ 2563 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกุหลาบ อุดมสุข 05 กุมภาพันธ์ 2563 2
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด ๔ ฟุต) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 359
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤษภาคม 2562 322
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ๊นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเจาะจง 02 พฤษภาคม 2562 591
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อฟ้า 03 เมษายน 2562 391
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 8 บ้านวังพึง 01 เมษายน 2562 314
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล หมู่ที่ 3,5,7,8 07 มีนาคม 2562 376
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อยางรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๕๐๓๓ กำแพงเพชร 01 มีนาคม 2562 371
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านน้ำโก้ เชื่อมบ้านคลองขมิ้น) 11 พฤษภาคม 2559 324
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 29 เมษายน 2559 321

Log In

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?