จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.

สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังพึง เชื่อม หมู่ที่ 11

   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดยนายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้นางสาววาศินี คีรีรมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัด อบต. นายธเนศ รจนา ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ร่วมกับ สจ.ดาหวัน อินทพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 อำเภอพรานกระต่าย พร้อมทีมงานช่าง อบจ.กำแพงเพชร สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังพึง เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง งบประมาณ 1,500,000 บาท และโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยั้ง งบประมาณ 1,800,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังพึง เชื่อม หมู่ที่ 11

ใครออนไลน์

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • สมาชิก 2
  • เนื้อหา 84
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1012336