จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัววัว

   วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัววัว และคณะกรรมการบริหาร ศพด.บ้านหนองหัววัว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัววัว

ใครออนไลน์

มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • สมาชิก 2
  • เนื้อหา 84
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1012338