จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565

   วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ และ นายอิทธิพร สุวรรณภูมิ ช่างฝีมือสนาม ธ.3 (โครงการชลประทานกำแพงเพชร) เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 โดยนายธีระ คีรีรมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เป็นประธานในที่ประชุม มีเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 3 เรื่อง ดั้งนี้

  1. การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
  2. การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
  3. การขออนุมัติต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าไม้ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565

Pin It

ใครออนไลน์

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1061426