จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้มอบหมายให้นายประชุม มาน้อย และนายสำราญ ชูแผ้ว รองนายกองค์การบริหาร่วนตำบลหนองหัววัว และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็ก ของนางสาวสายรุ้ง บุญสุข ท้องถิ่นอำเภอพรานกระต่ายและนางสาวจินดาพร รอดกสิกรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศติดตามการทำงานด้านความปลอดภัย สุขลักษณะ และการส่งเสริมโภชนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ใครออนไลน์

มี 216 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • สมาชิก 2
  • เนื้อหา 84
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1012392