จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

   เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้นางสาววาศินี  คีรีรมย์ เลขานุการนายก นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการปลัด อบต. พร้อมด้วยสมาชิกอบต. และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ใครออนไลน์

มี 115 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • สมาชิก 2
  • เนื้อหา 84
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1012354