จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.

ร่วมกิจกรรมรับมอบนโยบาย

   เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยนายวีระ  หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  • เวลา 07.30 น. - ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ สนามที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
  • เวลา 08.30 น. - ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย
  • เวลา 10.00 น. - ร่วมกิจกรรมรับมอบนโยบายของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
ร่วมกิจกรรมรับมอบนโยบาย

ใครออนไลน์

มี 213 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • สมาชิก 2
  • เนื้อหา 84
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1012389