จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.

มอบวัสดุปรับปรุง ก่อสร้าง บ้านของนายหลวน ต่ายมา หมู่ที่ 3

   วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้นายประชุม  มาน้อย และนายประวิทย์  หอมรื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยเลขานุการนายก ปลัด และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 มอบวัสดุปรับปรุง ก่อสร้าง บ้านของนายหลวน ต่ายมา หมู่ที่ 3 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
มอบวัสดุปรับปรุง ก่อสร้าง บ้านของนายหลวน ต่ายมา หมู่ที่ 3

Pin It

ใครออนไลน์

มี 232 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • สมาชิก 4
  • เนื้อหา 191
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1031642