จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.

ส่งน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำ

   วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำ ดังนี้

  1. ส่งน้ำ หมู่ 1 (ตามใบคำร้อง)
  2. ส่งน้ำ หมู่ 5 (ตามใบคำร้อง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
ส่งน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำ

Pin It

ใครออนไลน์

มี 401 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • สมาชิก 4
  • เนื้อหา 191
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1031652