Menu
Loading…
 • 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวนทั้ง 8 หมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

 • dfa-01.png
 • dfa-02.png
 • dfa-03.png
 • dfa-04.png
 • dfa-05.png
 • dfa-06.png
 • dfa-07.png
 • dfa-08.png
 • dfa-09.png
 • dfa-10.png
 • dfa-11.png
 • dfa-12.png
 • dfa-13.png
 • dfa-14.png

Pin It

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?