Menu
Loading…
 • 0

มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.มยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.หนองหัววัว มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว โดยให้สมาชิกสภา อบต.หนองหัววัว แต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ

 

 • pfa-01.png
 • pfa-02.png
 • pfa-03.png
 • pfa-04.png
 • pfa-05.png
 • pfa-06.png
 • pfa-07.png
 • pfa-08.png
 • pfa-09.png
 • pfa-10.png
 • pfa-11.png
 • pfa-12.png
 • pfa-13.png
 • pfa-14.png
 • pfa-15.png
 • pfa-16.png
 • pfa-17.png
 • pfa-18.png

Pin It

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?