Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นายกวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาคีริส องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว ขอขอบคุณท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

 

  • has-01.jpg
  • has-02.jpg
  • has-03.jpg
  • has-04.jpg
  • has-05.jpg
  • has-06.jpg
  • has-07.jpg

Pin It

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?