วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ พนักงานส่วนตำบล ออกมอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ