วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผูับริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน กำนันตำบลหนองหัววัว ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองหัววัว ร่วมทำบุญสืบชะตาน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด โดยได้รับเกียรติจากท่านศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวิรินทร์ธร หทัยวรรธน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
ร่วมทำบุญสืบชะตาน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง