วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ครู นักเรียนบ้านหนองหัววัว โรงเรียนทุ่งน้ำตก และโรงเรียนบ้านบางลาด ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยมีนายธีระวัฒน์ ธรรมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ