วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลหนองหัววัว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
เยี่ยมบ้านถามไถ่ ส่งกำลังใจสร้างสุข