Menu

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สีบัตรเลือกตั้ง อบต. 05 พฤศจิกายน 2564 59
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 22 ตุลาคม 2564 81
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 22 ตุลาคม 2564 70
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 22 ตุลาคม 2564 56
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 22 ตุลาคม 2564 56
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 22 ตุลาคม 2564 58
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวฯ เขตเลือกตั้งที่ 5 22 ตุลาคม 2564 56
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 22 ตุลาคม 2564 62
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวฯ เขตเลือกตั้งที่ 7 22 ตุลาคม 2564 59
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวฯ เขตเลือกตั้งที่ 8 22 ตุลาคม 2564 60
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 15 ตุลาคม 2564 65
ตัวอย่างการกรอกขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ตุลาคม 2564 65
ตัวอย่างการใช้ facebook และ Line 13 ตุลาคม 2564 60
ตัวอย่างการกรอกบัญชีผู้ช่วยหาเสียง 13 ตุลาคม 2564 65
ตัวอย่างการกรอกขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง 13 ตุลาคม 2564 75
ตัวอย่างการกรอกขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 13 ตุลาคม 2564 67

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?