11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

   วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้นางสาวมาราตรี พลแก้วหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมด้วยนางสาวสิริกร คงอรุณ นักวิชาการคลัง นางสาวนาฎนภา หอมรื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 04:15
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011691