11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 ในวันเวลาราชการ สามารถติดต่อสมัครเข้าเรียนได้ที่..

  • ศพด.บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 1
  • ศพด.บ้านบางลาด หมู่ที่ 4
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

**เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์นี้

enroll students 2024

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 05:23
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011710