11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

Do & Don't

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ดาวน์โหลด