11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

Do & Don't

มาตรการป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม

   ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม หลายครั้งเราพบว่า ผู้พ้นโทษกลับมาทำผิด ก่อเหตุซ้ำ สร้างความหวาดกลัว และเป็นอันตรายต่อสังคม กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือ ศูนย์ JSOC (เจซ้อค) เพื่อเฝ้าระวังผู้พ้นโทษ โดยเฉพาะคดีร้ายแรง 7 กลุ่ม ได้แก่

  1. ชิงทรัพย์หรือปล้นฆ่า โดยการฆ่า
  2. ฆาตกรต่อเนื่อง
  3. ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก
  4. ฆาตกรโรคจิต
  5. ฆ่าข่มขืน
  6. สังหารหมู่
  7. นักค้ายาเสพติด

   โดยนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM มาใช้ควบคุมพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง จะทำความผิดอีกในอนาคต และผลักดันให้มี “ร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม” เพื่อให้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง เพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน