Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 18 เมษายน 2565 50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 18 เมษายน 2565 54
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ธันวาคม 2563 495
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 04 ธันวาคม 2563 490
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 04 ธันวาคม 2563 497
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 10 กรกฎาคม 2563 583
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2562 786
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 28 มิถุนายน 2562 800
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 27 มิถุนายน 2562 768
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ 31 มีนาคม 2562 766

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?