Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 15 กันยายน 2565 9
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 25 สิงหาคม 2565 14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ) 08 กรกฎาคม 2565 27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 3) 08 กรกฎาคม 2565 30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 18 เมษายน 2565 97
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 18 เมษายน 2565 100
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ธันวาคม 2563 563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 04 ธันวาคม 2563 561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 04 ธันวาคม 2563 571
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 10 กรกฎาคม 2563 635
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2562 832
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 28 มิถุนายน 2562 870
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 27 มิถุนายน 2562 814
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุ 31 มีนาคม 2562 845

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?