Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 18 เมษายน 2565
รายงานการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 18 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 02 กรกฎาคม 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 02 ตุลาคม 2563
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ประจำกุมภาพันธ์ - กรกฏาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 03 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 02 เมษายน 2563

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?