จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.

กองคลัง


นางภูษณิศา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปรียาภัทร์  อู่ทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

 
นางสาวสิริกร คงอรุณ

นักวิชาการคลังชำนาญการ


(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ปง./ชง.)


(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ปง./ชง.)

นายสถาปัตย์  หัสโรจน์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวอมรรัตน์   กาขาว
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแสงดาว  วัฒนะ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

ใครออนไลน์

มี 113 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • สมาชิก 2
  • เนื้อหา 84
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1012353