Menu

ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี

ศูนย์บริการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี! สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ตรงข้ามไปรษณีย์เก่า) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านเพิ่มเติม: ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี

มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.มยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.หนองหัววัว มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว โดยให้สมาชิกสภา อบต.หนองหัววัว แต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ

อ่านเพิ่มเติม: มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.มยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้พนักงานดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองหัววัว ตระหนักถึงภัยอันตรายและวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมประชุมการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.มยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมประชุมการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย โดยท่านศทัต  หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในที่ประชุม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดำเนินการทำความสะอาด (Big cleaning) และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.มยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมด้วยพนักงาน ดำเนินการทำความสะอาด (Big cleaning) และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาด

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการทำความสะอาด (Big cleaning)...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวนทั้ง 8 หมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?