11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

กองช่าง

นายธเนศ  รจนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวหนึ่งฤทัย  ราชบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)
นายช่างโยธา

 

 

 

นายสิทธิศักดิ์   เสาวนิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 08:48
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1012526