จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.

สำนักงานปลัด

นางสาวมาราตรี   พลแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด   รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร  0649054525

 


นางสาวมาราตรี  พลแก้ว
 หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจิราพร ชัยชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณรงค์   โทนทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชิษณุพงศ์   สมโภชน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายจิรายุ ชูแผ้ว
นักการ

นางสาวนาฎนฎา หอมรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาววรรณิภา   บัวบาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาววันวิสา  โพธิสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.)
 
 
 
 
Pin It

ใครออนไลน์

มี 76 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Statistics

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1061446