11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

Do & Don't

ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง

ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง

   วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบพัดลมเพื่อสนับสนุนของรางวัล เนื่องใน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" งานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี พ.ศ. 2567