11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

Do & Don't

มอบเงินสงเคราะห์เด็กรายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร

มอบเงินสงเคราะห์เด็กรายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้นางสาวนาฎนภา หอมรื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบเงินสงเคราะห์เด็กรายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้เด็กชายศิวกร ศรัทธานนท์ จำนวนเงิน 10,000 บาท