11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประชาสัมพันธ์ ร่วมทำบุญงานยกช่อฟ้าอุโบสถและทอดผ้าป่าสามัคคี

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ  หอมรื่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน  ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญงานยกช่อฟ้าอุโบสถและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีไพรวัลย์วนาราม (บ้านคลองขมิ้น) ในวันที่ 12 - 13 เมษายน พ.ศ. 2566 และขอเชิญผู้มีจิตร่วมบริจาคของรางวัลมัจฉาพาโชค ติดต่อมอบของรางวัลได้ที่

  • กองการศึกษาฯ  อบต.หนองหัววัว
    นางสาวเกวรี  พลศร  โทร. 08 2614 4826 
    และผู้ใหญ่เสมียน  พลศร  โทร. 08 0506 8969

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566   -  มีลิเก คณะราเชน ชนะชัย

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566   -  มีวงดนตรีให้ชมฟรีตลอดงาน

   ภายในงานมีมหรสพมากมายให้ชม รวมทั้งมีร้านค้าต่าง ๆ โรงทานมากมาย ทางวัดจึงขอเรียนเชิญญาติโยมพี่น้องทั้งหลายมาร่วมทำบุญและเดินชมเที่ยวงานวัด มา ณ ที่นี้ด้วย เจริญพรญาติโยมทั้งหลาย