11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี

ศูนย์บริการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี! สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ตรงข้ามไปรษณีย์เก่า) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 09 5629 9407