11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำ (ท่อพีวีซี) ของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้ำตก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)