11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.86-012 สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)