11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.86-006 สายบ้านปลายนา เชื่อมบ้านน้ำโก้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)