11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นำโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วย นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี นายสนอง บุษบงค์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว