11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

งานครบรอบ 130 ปี และของดีอำเภอพรานกระต่าย

   วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงานครบรอบ 130 ปี และของดีอำเภอพรานกระต่าย โดยมีนายประวิทย์ หอมรื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว และนางสาววาศินี คีรีรมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมแสดงแบบอัตลักษณ์ผ้าไทย และได้ส่งนายสิทธิศักดิ์ เสาวนิจ (น้องโก้) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมประกวดร้องเพลง

งานครบรอบ 130 ปี และของดีอำเภอพรานกระต่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว