11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2567

   วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดยท่านนายกวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ นางสาววาศินี คีรีรมย์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2567 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว