11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567

   วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
 

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 06:14
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011719