11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว

    วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่1 บ้านหนองหัววัว

ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่1 บ้านหนองหัววัว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว