11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 86-013 สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4

    วันที่ 21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ร่วมกับคณะกรรมการธรรมมาภิบาล จังหวัดกำแพงเพชร (ก.ธ.จ.) ออกติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 86-013 สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น ตำบลหนองหัววัว

ติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 86-013 สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว