11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว

   วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้พนักงานตัดหญ้าบริเวณข้างทางเข้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว

ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว