11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567

   วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยมี นายธีระ คีรีรมย์ เป็นประธานในที่ประชุม

ร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว