11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาด้านสายตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ได้ดำเนินโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาด้านสายตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมีการตรวจคัดกรองสายตาของผู้สูงอายุ ตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลหนองหัววัว

โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาด้านสายตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว