11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ

    วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้นางสาววาศินี คีรีรมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว