11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นำโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางลาด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ โดยบูรณาการร่วมกับ วัดบางลาด โรงเรียนบ้านบางลาด และประชาชนเหล่าจิตอาสา ตำบลหนองหัววัว

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว